Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaB esport

Den årlig generalforsamling finder sted d. 19/3 kl 19:00 på Hornevej 2, 9220 Aalborg øst.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AaB esport

Dagsorden jf. vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Forelæggelse af det forløbne års reviderende driftregnskab og status for AaB esport til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være AaB esport’s formand i hænde senest den 15. februar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Af | 2018-02-11T21:02:01+00:00 11 februar 2018 - 21:02|Foreningen|0 Kommentarer

Læg en kommentar